Som oftest har du fått en sms om denne timen tidligere; åpne Meldinger på din mobil og søk 2097 så vil tidligere tilsendt time vises.