Før dere bestiller nye medisiner: Sjekk på 

www.mineresepter.no eller spør på apoteket da det ofte er flere uttak.