Om dere er syke med feber, vond hals eller hoste, blir avtalt legetime omgjort til tlf.konsultasjon. Send oss da en SMS på 

www.strommenbarnelegesenter.no i forkant av timen. 

Kun foreldre kan følge barnet som har legetime.