Legetjenesten vil fungere og alle med timer blir ringt opp på avtalt konsultasjonstidspunkt.

Har du ikke mottat beskjed så kontakt oss via vår meldetjeneste - "Henvendelser"

Vi svarer også på andre forespørsler  og problemstillinger og fortsetter å skrive ut nødvendige resepter med mer via våre hjemmesider.

Vi har samtidig begynt og åpne senteret litt for direkte pas.kontakt ved at enkelte pas. får spesiell avtale om å komme. 

Vi ringer disse pasientene og avklarer om noen i husstanden føler seg syke med feber, sår hals eller hoste før de kan komme til oss. 

Inngangsdøra i 3 etg. er låst. Ring mobil.nr. som står på døra, så kommer vi og åpner for dere.

Bare en forelder kan følge barnet/barna. 

Det er fint og komme presis til timen, slik at det ikke blir for mange på venterommet. 

Ta gjerne med egen bok, eller liten leke til barnet, da vi ikke lenger har leker/bøker/blader på venterommet. 

Vi har ikke kapasitet til å besvare telefoner men send oss meldinger på vår hjemmeside. Disse vil bli besvart fortløpende og ved behov avtales en fjernkonsultasjon.

Generelt synes barn, også barn med astma,  i liten grad å bli syke av coronavirus men kan være potensielle smittebærere.

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer til enhver tid - egen link på vår hovedside.