Frem til 3 april har vi redusert fysisk pasientkontakt pga smitteforebyggende tiltak i forbindelse med Coronavirus pandemien. 

Legetjenesten vil fungere og alle med timer blir ringt opp på avtalt konsultasjonstidspunkt.

Har du ikke mottat beskjed så kontakt oss via vår meldetjeneste - "Henvendelser"

Vi svarer også på andre forespørsler  og problemstillinger og fortsetter å skrive ut nødvendige resepter med mer via våre hjemmesider.

Vi vil også være tilgjengelig i dagene før påske; 6-8 april. Vi har ikke kapasitet til å besvare telefoner men send oss meldinger på vår hjemmeside. Disse vil bli besvart fortløpende og ved behov avtales en fjernkonsultasjon.

Generelt synes barn, også barn med astma,  i liten grad å bli syke av coronavirus men kan være potensielle smittebærere.

Følg Folkehelseinstituttet sine retningslinjer til enhver tid - egen link på vår hovedside.